• ratusz
  • rynek
  • pysanka
  • plac
  • mapa
  • mapa
ratush1 rynek2 pisanka3 plac4 mapa5 rynek6
Javascript Gallery by WOWSlider.com v4.8

O nas

Na dzień dzisiejszy TKP POKUCIE, liczy 56 osób polskiego pochodzenia z Kołomyi i okolic. Większość członków są potomkami Polaków, zamieszkujących na terenie Pokucia jeszcze z początków ubiegłego wieku...

Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej "POKUCIE" w KołomyiPrezes

Stanisława Patkowska-Kolusenko

praktykujący lekarz-kardiolog
pogotowie ratunkowe m. Kołomyi
prezesWice Prezes
Bogdan Gryniw


Skarbnik
Halina Hucał z domu Jaruszewska


Sekretarz
Tatiana Izmałkowa

© 2013. Towarzystwo Kultury Polskiej "POKUCIE" w Kołomyi