• ratusz
  • rynek
  • pysanka
  • plac
  • mapa
  • mapa
ratush1 rynek2 pisanka3 plac4 mapa5 rynek6
Javascript Gallery by WOWSlider.com v4.8

Historia powstania towarzystwa

Swoją dzialałność, Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie” rozpoczeło w 1997 roku. Celem stworzenia organizacji była więlka chęć rozwóju kultury polskiej oraz przedlużenie polskich tradycji na Pokuciu; nauka naszych dzieci języka, historii i geografii Polski; nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z Rodakami w Kraju oraz Polonią na całym świecie.


Pierwszym Prezesem TKP „Pokucie”, została Pani Zofija Sanojca. Dołożyła ona wszelkich starań żeby zgromadzić resztki Polaków wokół tej organizacji. Na początku było nas tylko 13. Pani Zofii zawdzięczamy równierz to że z rozpoczęciem jej dzialalności Towarzystwo zaistniało wpełni, jako samodziełna organizacja. Przed 1997r., byliśmy tylko oddzialem Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego w Stanisławowie, przewodniczącym którego w Kołomyi, był Pan Kazimerz Patkowski.


   
 

Zofia Sanojca

Kazimierz PatkowskiPani Sanojca była równierz pierwszą nauczycielką języka polskiego w Polskiej Sobotniej Szkołe im.St.Vincenza która powstała przy towarzystwie w roku 1998. Pani Zofija Sanojca godnie pełniła swe obowiązki do póki stan zdrowia pozwalał jej na to, ale w roku 2001 przekazała Towarzystwo w młodsze, ale równierz sprawne i zasłużone ręce Pani Stanisławy Patkowskiej–Kolusenko, która łączy pracę społeczną z profesjonalną, jako doktór kardiolog medyczny, w miejscowym pogotowiu ratunkowym. Pani Stanisława ponownie została wybrana na prezesa TKP „Pokucie”, przez głosowanie wszystkich członków, w roku 2009 i do tej pory pełni swoją funkcję.


 
 

Stanisława Patkowska-Kolusenko

© 2013. Towarzystwo Kultury Polskiej "POKUCIE" w Kołomyi