• ratusz
  • rynek
  • pysanka
  • plac
  • mapa
  • mapa
ratush1 rynek2 pisanka3 plac4 mapa5 rynek6
Javascript Gallery by WOWSlider.com v4.8

Działalność

Od początku swej działalności członkowie TKP "Pokucie" aktywnie zajmowali się pielęgnowaniem i poszerzaniem kultury i tradycji Polskich, opieką nad pamiątkami i zabytkami Polskiego narodu na terenie w Kołomyi i całego Pokucia. Nasze czyny mówią same za siebie...

Odznaczenie 470 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Obertynem


22 sierpnia 1531r., pod Obertynem, w pobliżu Kołomyi miała miejsce zwycięska batalia obrony Pokucia, pomiędzy 6 tysięcznym wojskiem polskim na czele z hetmanem Janem Amorem Tarnowskim, i 20-tysięcznym wojskiem moldawskim na czele którego stał gospodarz Piotr Raresz. Zwycięstwo otrzymała polska armia.

Z inicjatywy pana prof. Ryszarda Brykowskiego, przy wspólprace z rzymskokatolicką parafiją w Kołomyi, wsparciu Ośrodka d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", oraz członkami naszego Towarzystwa, w 2001r., do 470 rocznicy bitwy pod Obertynem, siłami pana Włodzimierza Kolusenko wykuto stalowy krzyż, kopie zniszczonego pod czas okupacji bolszewickiej. Ośmiometrowy krzyż z tablicą ustawjony na kurganie, w miejscu gdzie odbyła się batalia.

W ostatnią niedzielę sierpnia 2011 roku, w miejscowości Obertyn na Pokuciu ponownie odbyły się uroczystości, związane tym razem z obchodami 480 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Obertynem. Na obchody do wysokiego kurhanu przybyli liczni goście z Polski jak równierz mieszkańcy i władze Obertyna.


   
 

Krzyż pamiętny

Jan Tarnowski

Stanisław Vincenz - odsłonięcie tablicy pamiątkowej


Kolejna uroczystość odbyła się 18-19 maja 2002r., z okazji trzydziestej rocznicy śmierci znanego polskiego pisarza, eseisty, etnografa, humanisty. Autora epopei o Huculszczyżnie „Na wysokiej poloninie”. W Słobodzie Rungurskiej pod Kolomyją, na miejsciu gdzie stał dom Vincenzów odsłonięto kamień z tablicą pamiątkową.

Na budynku szkoły średniej (dawne gimnazjum im. Króla Kazimieża Jagiellończyka w Kołomyi) zostały poswięcony dwie tablice w językach polskim i ukraińskim. Z tej okazji Polska Sobotnia Szkoła w Kołomyi obrała za patrona Stanisława Vincenza.

Na swoim podwórku w Słobodzie Rungurskiej, Stanisław Vincenz ufundował pomnik znanemu ukrainskemu pisarzowi - Iwanu Franku, który stoi do dziś...


 
 

Stanisław Vincenz

Maksymilian Siła Nowicki - oobchody 115-rocznicy śmierci


10-11 września 2005 roku, staraniem Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” przy wsparciu Ośrodka d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju, ze środków Senatu RP, pod Kolomyją, w niedalekim Jabłonowie odbyły się uroczyste obchody 115-rocznicy śmierci prof. Maksymiliana Siły-Nowickego.

Profesor Maksymilian Sila Nowicki - zoolog, ichtiolog, entomolog, autor licznych prac naukowych, orędownik ochrony przyrody, założyciel Towarzystwa Rybackiego, posiadacz licznych dyplomów i medali urodził się w Jabłonowie w roku 1858. Pochodził z rodziny szlacheckiej.

Z tej okazji, na terenie miejscowej szkoły w Jabłonowie wzniesiono pomnik z kamienia, z napisem (po ukraińsku i po polsku) o treści: Maksymilian Siła-Nowicki 1826–1890, zoolog, ichtiolog, entomolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodzony w Jabłonowie. Mieszkańcy Pokucia i Rodacy z Kraju. A.D. 2005.

W tych dniach równierz była przeprowadzona sesia naukowa poświęcona działalności Prof. M. Siły Nowickiego. Otworzył i prowadził sesję pan prof. Artur Kijas z Uniwersyteu im. Adama Mickewicza z Poznania. W tej sesii uczestniczyło siedmiu profesorów z Ukrainy i Polski.


   
 

Kamień z tablicą

Maksymilian Siła Nowicki

Renowacja pomnika Adama Mickiewicza


Do 150 rocznicy śmierci wybitnego polskiego poety Adama Mickewicza, w roku 2005, siłami członków TKP "POKUCIE" pod kerownictwem dr. Janusza Smazy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przeprowadzone zostały pracy konserwatorskie pomnika Adama Mickewicza w parku miejskim w Kołomyi.

 
Pomnik w Parku

© 2013. Towarzystwo Kultury Polskiej "POKUCIE" w Kołomyi